Cyflwyniad

Mae ein gwefan yn defnyddio ‘cwcis’, sef ffeiliau data bach a ddefnyddir fel dynodwyr unigryw. Cânt eu hanfon o weinyddwyr y wefan i’ch cyfrifiadur neu ffôn symudol a’u storio ar eich dyfais, a gallant wedyn gael eu hanfon yn ôl i weinyddwyr ein gwefan gyda data wedi’u diweddaru wrth i chi bori ein gwefan.

Defnyddir cwcis i gofnodi gwybodaeth am eich hoff bethau wrth i chi bori ein gwefan, sy’n ein galluogi i wella’ch profiad drwy deilwra’r wefan yn unol â hynny. Gallant gael eu defnyddio hefyd i’ch adnabod chi bob tro y dewch yn ôl i’n gwefan.

Bydd ‘cwci sesiwn’ yn dod i ben ar ddiwedd y sesiwn bori ar ôl i chi gau eich gwe-borwr; bydd gan ‘gwci parhaus’ ar y llaw arall ddyddiad dod i ben a chaiff ei storio ar eich cyfrifiadur hyd nes y cyrhaeddir y dyddiad hwnnw, neu hyd nes y defnyddiwch eich gosodiadau porwr i ddileu eich cwcis.

 

Sut y Defnyddir Cwcis

Dyma restr o’r cwcis a ddefnyddir gan ein gwefan, ac i beth y cânt eu defnyddio:

 

Math o Gwci

Enw’r Cwci

Disgrifiad

Cwci Sesiwn

PHPSESSID

Mae gwefan treftadaethddisylw.cymru / unlovedheritage.wales yn defnyddio cwci sesiwn i gadw gwybodaeth am bob ymweliad â’r wefan a chynnal ei swyddogaethau creiddiol. Nid yw’r cwci hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol ac mae’n para am hyd eich ymweliad yn unig, gan gael ei ddileu cyn gynted ag y caewch eich gwe-borwr.

Cwci Cydbwyso llwyth

AWSELB

Mae’r cwci hwn yn hanfodol i helpu sicrhau bod y wefan yn llwytho’n effeithlon drwy ddosrannu ymweliadau ar draws nifer o weinyddwyr gwe. Nid yw’r cwci hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol ac mae’n para am hyd eich ymweliad yn unig, gan gael ei ddileu cyn gynted ag y caewch eich gwe-borwr.

Google Analytics

_utma

_utmb

_utmc

_utmz

Mae’r cwcis hyn yn caniatáu i ni gyfrif ymweliadau â thudalennau a ffynonellau traffig fel y gallwn fesur a gwella perfformiad ein gwefan, gan ddefnyddio gwasanaeth a ddarperir gan Google Analytics. I gael mwy o wybodaeth am bolisi preifatrwydd Google, defnyddiwch y cyswllt hwn: www.google.com/intl/en/policies/privacy

 

Cwcis Trydydd Parti

Lle ymgorfforwn gynnwys o safleoedd trydydd parti megis Flickr a YouTube, byddwch cystal â sylwi ei bod hi’n bosibl y bydd cwcis o’r gwefannau trydydd parti hyn yn cael eu gosod ar eich dyfais hefyd. Nid yw treftadaethddisylw.cymru/unlovedheritage.wales yn rheoli’r cwcis hyn a dylech edrych ar bolisi preifatrwydd y wefan berthnasol i gael rhagor o wybodaeth.

Os byddwch chi’n defnyddio un o’r ‘offer rhannu’ ar ein gwefan i rannu cynnwys drwy rwydweithiau cymdeithasol, byddwch cystal â sylwi y gall y rhwydweithiau cymdeithasol hyn osod cwci ar eich dyfais. Nid yw treftadaethddisylw.cymru / unlovedheritage.wales yn rheoli’r cwcis hyn a dylech edrych ar bolisi preifatrwydd y wefan berthnasol i gael rhagor o wybodaeth.

 

Atal Cwcis

Bydd y mwyafrif o we-borwyr (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari ac ati) yn caniatáu i chi atal cwcis rhag cael eu gosod ar eich dyfais. Gallwch wneud  hyn drwy newid gosodiadau eich porwr.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy fynd i’r gwefannau canlynol:

Firefox – https://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/kb/196955

Google Chrome – https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari – https://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/en/9277.html

Opera – https://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

 

Mae’n bosibl y bydd yn rhaid i ddefnyddwyr ffonau symudol gyfeirio at lawlyfr eu ffôn i gael gwybod sut i ddefnyddio eu porwr symudol i atal cwcis.

Byddwch cystal â nodi y gall cyfyngu ar y defnydd o gwcis amharu ar swyddogaethau ein gwefan.

 

Dileu Cwcis

Bydd y mwyafrif o we-borwyr (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari ac ati) yn caniatáu i chi ddileu rhai neu bob un o’r cwcis sydd wedi’u gosod ar eich dyfais.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy fynd i’r gwefannau canlynol:

Firefox – https://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/kb/196955

Google Chrome – https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari – https://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/en/9277.html

Opera – https://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Yn yr un modd, mae’n bosibl y bydd yn rhaid i ddefnyddwyr ffonau symudol gyfeirio at lawlyfr eu ffôn i gael gwybod sut i ddefnyddio eu porwr symudol i ddileu cwcis.

Y cyfan y bydd hyn yn ei wneud fel rheol yw dileu cwcis sydd wedi’u gosod ar hyn o bryd ar eich dyfais; rhaid i chi hefyd newid gosodiadau eich porwr (gweler uchod) os ydych am atal cwcis rhag cael eu gosod yn y dyfodol.

Byddwch cystal â nodi y gall dileu cwcis sydd eisoes wedi’u storio ar eich dyfais amharu ar ddefnyddioldeb ein gwefan.

 

Manylion Cysylltu a Gwybodaeth Ddefnyddiol

Mae’r wefan hon yn eiddo i ac yn cael ei gweithredu gan treftadaethddisylw.cymru / unlovedheritage.wales. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein defnydd o gwcis a sut yr ydym yn casglu ac yn storio eich data, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen “cysylltu” ar y wefan.

I gael mwy o wybodaeth am gwcis a sut maent hwy’n gweithio, ewch i https://www.allaboutcookies.org/.