Clwyd-Powys

Mae prosiect Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys yn edrych ar sut y newidiodd y motor tanio mewnol – y car, y bws, y tractor – dirwedd ffisegol a chymdeithasol y canolbarth a’r gogledd. O ffyniant twristiaeth ar y bysiau, i newidiadau enfawr o ran y calendr a thraddodiadau ffermio, i’r seinwedd ddatblygol – o’r ddelfryd wledig i geir ralïo yn rhuo, i ddatblygiad gorsafoedd petrol a diflaniad gofaint, mae amrywiaeth eang o dreftadaeth nas cerir i’w hastudio a’i darganfod. Rydym yn ymchwilio i’r newidiadau a ddaeth yn sgil cyflwyno’r motor tanio mewnol a pha dystiolaeth y gellir ei gweld a’i theimlo heddiw. Byddwn yn defnyddio pob math o dechnegau creadigol, yn ogystal ag archaeoleg a ffotograffau i ddogfennu’r newidiadau hyn.

Rydym hefyd wedi creu hyb cymunedol yn ein canolfan yn y Trallwng, er mwyn i grwpiau o bobl ifanc allu cymryd rhan yn eu treftadaeth leol nas cerir mewn ffyrdd cyffrous, llawn hwyl a chwareus. Bu’r Trallwng yn “borth i Gymru” ers y chwyldro diwydiannol, a ddaeth â Chamlas Sir Drefaldwyn ar ochr orllewinol y dref a Rheilffordd Ysgafn y Trallwng a Llanfair a agorwyd yn 1903. Mae olion y diwydiannau diflanedig hyn, ynghyd â phympiau petrol a garejys cynnar, yn ychwanegu at y stori gyfoethog am y ffordd y newidiodd y canolbarth a’r gogledd ar ôl dyfodiad y motor tanio mewnol.

Cysylltu â ni


Clwyd-Powys
Penny Foreman
01938 553670
Penelope.foreman@cpat.org.uk