Mae treftadaethddisylw.cymru / unlovedheritage.wales wedi ymrwymo i sicrhau bod ei wefan yn hygyrch i bawb, gan gynnwys pobl sydd ag anableddau. Rhoddwyd sylw i ganllawiau  hygyrchedd o’r cychwyn cyntaf wrth ddylunio a datblygu’r wefan. Rydym ni wedi cymryd pob cam posibl i wneud y wefan hon yn hygyrch i bawb. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau ynghylch hygyrchedd y wefan hon mae croeso i chi gysylltu â ni gan ein bod ni’n ymdrechu’n barhaus i wella profiad ein holl ymwelwyr.

Nod y wefan hon yw cydymffurfio â Blaenoriaeth 1 a Blaenoriaeth 2 y canllawiau hygyrchedd W3C. Mae gennym system o wella parhaus i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’r canllawiau.

 

Maint y Testun

Os yw’r testun ar y wefan hon yn rhy fach i chi, gallwch ei newid yn hawdd yng ngosodiadau eich porwr. I wneud hyn, ewch i ddewislen ‘Offer/Tools’ eich porwr, dewiswch ‘maint testun/text size’, ‘chwyddo testun/text zoom’ neu ‘chwyddo/zoom’ a chynyddwch faint y testun.

Os defnyddiwch Mozilla Firefox, sgroliwch y bar rhwyd i gynyddu neu leihau maint y testun.

Os defnyddiwch Microsoft Internet Explorer, ewch i’r ddewislen ‘View’, dewiswch ‘Text Size’ ac yna naill ai ‘Larger’ neu ‘Largest’.

 

Gwe-lywio

Mae’r map o’r wefan yn darparu trosolwg o strwythur treftadaethddisylw.cymru / unlovedheritage.wales sy’n cael ei ddiweddaru’n barhaus. Mae hyn yn eich helpu i wybod ble rydych chi yn y wefan ac felly’n hwyluso gwe-lywio.

 

Dogfennau

Mae rhai dogfennau ar y wefan hon mewn PDF (Portable Document Format). I’w darllen, bydd yn rhaid i chi gael darllenydd Adobe Acrobat y gallwch ei lwytho i lawr o https://www.adobe.com/. Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am hygyrchedd Adobe, ewch i https://www.adobe.com/accessibility/index.html.

Proses barhaus yw cynnal gwefan hygyrch a byddwn ni’n gweithio’n ddi-baid i gynnig profiad buddiol i’r defnyddiwr. Os cewch unrhyw broblemau wrth ddefnyddio’r wefan hon, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r botwm “cysylltu” sydd ar waelod pob tudalen.