Blaenrhondda

Mae prosiect Blaenrhondda yn brosiect cydweithredol rhwng Cadw a Plant y Cymoedd. Gyda’n gilydd rydym yn ymchwilio i hanes diwydiannol a chymdeithasol hen Lofa Fernhill a’r tai a arferai sefyll wrth ei hymyl. Heddiw mae’r dirwedd hon yn wag, ac mae holl fwrlwm diwydiant ac aneddiadau wedi hen ddiflannu.

Gan ddefnyddio archifau, archaeoleg, realiti rhithwir a ffotograffau, ein nod yw ail-greu’r safle. Ar hyd y ffordd byddwn yn rhoi cynnig ar nifer fawr o weithgareddau newydd, yn canfod straeon am y safle gan bobl a arferai fyw a gweithio yno ac yn ymchwilio i dreftadaeth gyfoethog y rhan hon o Gymru.

Cysylltu â ni


Pembroke Dock + Blaenrhondda:
Polly Groom
Cadw 03000 259132
Polly.groom@gov.wales